Zwrot kosztów podróży - Nobel

Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
Uniwersytet Gdański
Wydział Historyczny
Komitet Główny
Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk
Przejdź do treści

Menu główne:

Zwrot kosztów podróży

Aktualności
Informacja dotycząca zwrotu kosztów podróży uczestników olimpiady

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 15. pkt 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041 oraz z 2014 r. poz. 1290) z póź.zm. Organizator olimpiady zapewnia uczestnikom olimpiady zwrot kosztów podróży, a także zapewnia wyżywienie oraz w miarę potrzeby - nocleg. Opiekunowie uczestników olimpiady otrzymają wyżywienie oraz nocleg.
Zasady rozliczania kosztów podróży

Organizator zwraca koszty podróży uczestnika olimpiady do wysokości ceny biletu II kl. pociągu osobowego lub pośpiesznego (lub ekspresowego w wypadku odległości powyżej 300 km) w komunikacji krajowej z ustawową zniżką dla dzieci i młodzieży 37%. W celu otrzymania zwrotu kosztów przejazdu należy przedłożyć bilety.
Jeśli na danej trasie nie kursują pociągi Organizator zwraca koszty przejazdu publiczną komunikacją samochodową. W tym wypadku również konieczne jest przedłożenie biletów.
W wypadku odbycia podróży samochodem uczestnik składa pisemne oswiadczenie o odbyciu podróży tym środkiem lokomocji i otrzymuje zwrot w kwocie odpowiadającej cenie biletu II kl. pociągu osobowego w komunikacji krajowej (ze zniżką 37%)na takiej odległości.
Na II etapie olimpiady rozliczenia będą dokonywane przez sekretarzy komitetów okręgowych, na III etapie - przez Fundację im. Lecha Wałęsy. Zwrot kosztów zostanie dokonany po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów.
Zwrot kosztów podróży będzie dokonany na konto wskazane przez uczestnika olimpiady.
Zwrot kosztów przejazdu będzie dokonany na podstawie biletu w jedną stronę. Wartość tego biletu zostanie podwojona i w takiej wysokości zostanią przelane pieniądze na konto.

Komitet Organizacyjny: 52 395 48 10 w. 68
                                          605852204

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego