KOMUNIKATY - Nobel

Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
Uniwersytet Gdański
Wydział Historyczny
Komitet Główny
Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk
Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności
20 listopada 2017 r.

Informujemy, że uczestnicy olimpiady zostana zakwaterowani w
Domu Studenta nr 9
                                                                  Ul.  Bitwy pod Płowcami 64. 81-731 Sopot13 listopada 2017 r.

Proszę go wypełnić, zeskanować i przesłać do Komitetu Głównego - dziekanat@historia.ug.edu.pl  i do wiadomości : komitet@olimpiada-noblowska.pl
6 listopada 2017 r.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich opiekunów uczestników finału o zgłaszanie zapotrzebowania na noclegi w Gdańsku. Należy określić ile noclegów organizator powinien zabezpieczyć, w jakim terminie i dla kogo. Koszty zakwaterowania opiekunów nie będą pokrywane z budżetu olimpiady, jednak miejsca możemy zapewnić. Zapewniamy wszystkim uczestnikom olimpiady noclegi, wyżywienie i zwrot kosztów podróży zgodnie z opublikowanymi zasadami. Opiekunom zapewniamy tylko wyżywienie.
Miejsce zakwaterowania - akademik UG w Sopocie.
Zgłoszenia i ewentualne pytania w tej sprawie proszę przesłać na adres: komitet@olimpiada-noblowska.pl

26 października 2017 r.

Informujemy uczestników i opiekunów, że organizator zapewnia wszystkim wyżywienie w postaci obiadu.
24 października 2017 r.
Zwrot kosztów podróży
Do pobrania formularz oświadczenia uczestnika olimpiady.

Wypełnione oświadczenia wraz z biletami (jeśli podróż odbyła się publicznym środkiem transportu) należy złożyć u sekretarza komitetu okręgowego.
Proszę pamiętać o wpisaniu numeru konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot!
23 października 2017 r.
W celu zapoznania uczestników z zasadami oceny prezentacji multimedialnej przedstawiamy kartę oceny z kryteriami i punktacją.
22 października 2017r.

II etap eliminacji Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla będzie przeprowadzony w siedzibach komitetów okręgowych, za wyjątkiem eliminacji w Warszawie, które odbędą się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Dokładny adres i miejsce zostanie podany niebawem.
Aktualizacja
Miejsce przeprowadzenia II etapu olimpiady w Warszawie : Uniwersytet Warszawski
                                                                                                    Instytut Historyczny
                                                                                                    Kampus Główny
                                                                                                    Krakowskie Przedmieście 26/28
                                                                                                    sala nr 17 (3. piętro)
                                                                                                    
20 października 2017r.

Informujemy, że II etap eliminacji Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla zostanie przeprowadzony jednego dnia, tj. o godz. 10.00 część pisemna, ok.godz. 13.00 (po sprawdzeniu testu) część ustna.
19 października 2017r.

Komunikat

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli sprawujących opiekę nad uczestnikami II etapu olimpiady o nadesłanie do sekretarzy komitetów okręgowych listy z nazwiskami laureatów PKN, których uczniowie wybrali do prezentacji.
Informacje te proszę przesłąć do dnia 23 października 2017 r.
W związku z tym,że w regulaminie nie jest jednoznacznie określona forma prezentacji informujemy, że prezentacja ta powinna mieć charakter multimedialny, z wykorzystaniem technologii informatycznych (np. Power Point). Uczestnicy olimpiady będą mieli do dyspozycji laptop i rzutnik.
11 października 2017r.

Uwaga uczestnicy II etapu i nauczyciele

W związku z licznymi pytaniami napływającymi do komitetu dotyczącymi zakresu materiału informujemy, że analogicznie jak na I etapie, pytania będą z zakresu historii Polski i historii powszechnej XX wieku. Takie ograniczenie czasowe wynika  z okresu funkcjonowania Pokojowej Nagrody Nobla. Oczywiście obowiązuje dodatkowa wiedza związana z samą nagrodą i jej laureatami.


10 października 2017r.

Uwaga uczestnicy II etapu

§ 13. pkt 2. Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla zawierał błędny zapis.

Informujemy, że w części pisemnej  II etapu uczniowie rozwiązują test pisemny opracowany przez  Komitet Główny dla wszystkich okręgów i obejmujący treści nauczania  zawarte w Podstawach programowych historii i wiedzy o społeczeństwie dla  IV etapu edukacyjnego, rozszerzony o materiały dotyczące wiedzy o laureatach Pokojowej Nagrody Nobla. Test składa się ze zróżnicowanych      zadań zamkniętych i otwartych posiadających obudowę dydaktyczną w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane      statystyczne, mapy itp.).
Za błąd serdecznie przepraszamy.
Komitet Organizacyjny


1 października 2017r.

Zakónczył się I etap eliminacji Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla.
Prosimy przewodniczących szkolnych komisji o przesłanie skanów protokołów na adres komitetu głównego. Komitet zbiera się 5 października w celu weryfikacji wyników I etapu.
Szkolne komisje mogą ogłosić wyniki I etapu w swoich szkołach.
Informacja o zakwalifikowaniu poszczególnych uczestników do II etapu zostanie opublikowana w zakładce WYNIKI.


27 września 2017r.

Dnia 28 września do godziny 10.00 na adresy podane przez przewodniczących szkolnych komisji zostaną przesłane arkusze testu, a chwilę później - hasło do otwarcia pliku z testem.
Przewodniczących komisji, do których test nie dotrze w wyznaczonym czasie proszę o pilny kontakt ( komitet@olimpiada-noblowska.pl ) w celu weryfikacji adresu.
Można również dzwonić na numer komitetu organizacyjnego, podany w stopce strony.26 września 2017r.

W związku z brakiem kontaktu z dyrektorem XII LO im. H. Sienkiewicza  w Warszawie oraz brakiem porozumienia z osobami Ją zastępującymi, zostaje zmieniona siedziba Komitetu Okręgowego w Warszawie, która znajduje się obecnie w LXXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredry ul. Miła 7, 00-001 Warszawa.20 września 2017r.
W związku z napływającymi wiadomościami z niektórych okręgów o braku informacji o Olimpiadzie, Komitet Główny podjął decyzję o przedłużeniu terminu zgłaszania faktu powołania Komisji Szkolnych
do dnia 22 września 2017 r.

Przekazanie testów do Szkolnych Komisji nastąpi drogą elektroniczną w dniu 28 września 2017 r. w godzinach porannych.  Plik z testem będzie zabezpieczony hasłem, które zostanie przekazane komisjom o godz. 10.00. Przewodniczący Szkolnych Komisji wydrukują niezbędną liczbę egzemplarzy testów i przeprowadzą I etap eliminacji.
17 września 2017r.
Dziękujemy wszystkim szkołom za zgłoszenia Szkolnych Komisji Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla. Wykaz zgłoszonych komisji znajduje się w zakładce "Komisje Szkolne ".

Zgodnie z harmonogramem  Komisje Szkolne przyjmują zgłoszenia uczniów do Olimpiady i najpóźniej 20 września przesyłają na adres mailowy właściwego Komitetu Okręgowego liczbę zgłoszonych uczestników.

7 września 2017r.
Zgodnie z harmonogramem prosimy szkoły zainteresowane przeprowadzeniem I etapu Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla o zgłaszanie do właściwych komitetów okręgowych faktu powołania szkolnych lub międzyszkolnych komisji.
Komisja winna składać się co najmniej z 3 członków. W wypadku komisji międzyszkolnych w jej składzie powinni zasiadać przedstawiciele szkół biorących udział w eliminacjach.


Komitet Główny: 58 523 20 39
58 523 21 47  
Komitet Organizacyjny: 52 395 48 10 w.50

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego